Sophista en Vincent van Gogh: beide een vooruitziende blik?!

“Ik kan niet het feit veranderen dat mijn schilderijen niet verkopen. Maar de tijd zal komen dat mensen zullen erkennen dat zij meer waard zijn dan de waarde van de verf die ik ervoor gebruikt heb”.

Een uitspraak van Vincent van Gogh. Toen hij nog leefde bleek hij niet altijd in staat zijn schilderijen goed te verkopen. Zijn kostprijs lag blijkbaar nog hoger dan waarvoor ze soms verkocht werden. Maar hij had een goede vooruitziende blik: er komt een tijd dat dat anders wordt! Hij heeft gelijk gehad. Nu worden er voor zijn kunstwerken vele miljoenen betaald.

Waarde is subjectief. Bij aan- en verkoop van ondernemingen is dat niet anders. Ten tijde van het schrijven van deze column is er door een groep investeerders een bod uitgebracht op de aandelen van DE Master Blenders, oftewel het Douwe Egberts-concern. Het bod ligt op een niveau van 16,3 maal EBITDA[1], anders gezegd ruwweg 16,3 maal de operationele kasstroom van het bedrijf. Het bod voor de totale onderneming bedraagt in totaal 7,6 miljard. De gemiddelde winst van de afgelopen drie jaar bedroeg ca. 216 miljoen. Wanneer je dat op de koopprijs loslaat betekent het in ieder geval zo’n 35 keer deze gemiddelde jaarwinst!

Dit laatste is slechts een boekhoudkundige rekensom. Bij waardebepaling gaat het immers om toekomstige kasstromen en niet de boekhoudkundige winst. Ik heb daar al eerder over geschreven. Hoe het ook zij, het betekent dat de koper er wel van overtuigd moet zijn dat hij deze investering gaat terugverdienen, om zo de waarde van het bedrijf te blijven koesteren.

In onze praktijk adviseren we onze cliënten al in een vroeg stadium na te denken wat ze met een mogelijke aankoop van een bedrijf willen realiseren. Welk doel willen ze ermee bereiken? Hoe wordt de aankoop gefinancierd? En hoe wordt de onderneming geïntegreerd in de huidige activiteiten van de onderneming? Vraagstukken waar je in een zo vroeg mogelijk stadium al een antwoord op moet hebben. Tijdens de onderhandelingen en het uit te voeren boekenonderzoek leggen we dan ook alvast daarop de accenten.

Vorig jaar is er een groot internationaal onderzoek uitgevoerd naar o.a. successen van integraties van bedrijven na overname (M&A Blueprint: from inception to integration, Eversheds Faasen). Daaruit bleek ondermeer dat wanneer je adviseurs en partijen hebt die bij meer dan 10 transacties op jaarbasis betrokken zijn of begeleiden, de integratie erna veel beter en succesvoller verloopt. Dus, anders gezegd: veel ervaring leidt tot een betere integratie, waarbij de bron van succes al ligt bij de opzet en uitvoering van het boekenonderzoek. Noem het de vooruitziende blik al tijdens de overname.

Goed voor u om te weten dat wij ook al een jarenlange ervaring hebben met overnames en tientallen transacties succesvol hebben afgerond. Ervaring loont!

 

Pieter van den Berg, Managing Partner Sophista

Column geplaatst in nummer 123 van Zaanbusiness


[1] EBITDA staat voor Earnings Before Interest Taxes Depreciation en Amortization, oftewel, de winst van de onderneming met daarbij opgeteld de rentelasten, belastingen en alle afschrijvingen.


terug naar nieuwsoverzicht

KOM ONS

 

TEAM VERSTERKEN
 

BEKIJK DE VACATURES

Maak kennis met 

 

DE MENSEN

 

VAN SOPHISTA

 

OVER SOPHISTA
 

Stel ons een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 72 540 80 10